گواهینامه SSL چیست؟، گواهینامه ssl رایگان

SSL مخفف Secure Sockets Layer است. فن آوری استاندارد برای حفظ امنیت اینترنت و حفاظت از هر گونه اطلاعات حساس بین دو سیستم است.

جهت جلوگیری مجرمان از خواندن و اصلاح هر گونه اطلاعات منتقل شده از جمله اطلاعات شخصی بالقوه مورد استفاده قرار می گیرد.

به کمک گواهینامه ssl اطمینان حاصل می کنیم که هر داده ای که بین کاربران و سایت ها و یا بین دو سیستم انتقال داده شده، غیر قابل خواندن است.

ادامه خواندن “گواهینامه SSL چیست؟، گواهینامه ssl رایگان”