گواهینامه ssl و تفاوت انواع آن با یکدیگر

در بستر نت برای صاحبان وب سایت یکی از مباحث حائز اهمیت جلب اعتماد کاربرانی است که برای مشاهده وب سایت شما دامنه تان را جستجو می کنند. در این فرآیند در صورت داشتن گواهی ssl، بارگزاری  به جای http با https انجام می گیرد که با استفاده از encryption اعتماد کاربران را تا حدودی جلب می نماید.

ادامه خواندن “گواهینامه ssl و تفاوت انواع آن با یکدیگر”